preloaded1 preloaded2 preloaded3 preloaded4 preloaded5

Användarvillkor

Användarvillkoren omfattas och gäller för domänen bosidan.ax och de tjänster som tillhandahålls på Bosidan Åland.

Bosidan Åland är en produkt från NTLL Web Group.

Dessa användarvillkor är specifika för Bosidan Åland. Före du tar del av Bosidan Ålands tjänster ska du läsa igenom våra användarvillkor noggrant i sin helhet.

Nedanstående användarvillkor gäller för privatpersoner och/eller företag, hädanefter beskrivna som konsumenter som registrerat sig hos Bosidan Åland i syfte att ta del av Bosidan Ålands tjänster. Denna tjänst är avgiftsfri.

1. Godkännande av användarvillkoren

1.1 Bosidan Åland tillhandahåller tjänsten för alla konsumenter att ta del av bostadsobjekt som finns tillgängliga.

1.2 För att använda tjänsterna på Bosidan Åland krävs det att du accepterar de villkor som anges nedan i punkterna 2-5. I samband med att du loggar in på Bosidan Åland accepterar du dessa användarvillkor.

2. Nät-etikett

2.1 Objekt som läggs upp på Bosidan Åland ska följa nät-etikett. Publicerat material får ej uppmana till eller utgöra brott i form av text, bild eller annan mediaform som  uppfattas som stötande, utgöra hets mot folkgrupp, förtala, trakassera, diskriminera, hota eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Objekt som läggs upp på Bosidan Åland får ej utgöra otillåten marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen. Bosidan Åland tillåter inte länkning till illegala webbplatser eller webbplatser vars innehåll vi anser olämpligt. Bosidan Åland tar inte heller något ansvar för vad som finns på externa webbplatser.

2.4 Bosidan Åland har rätt att i efterhand granska alla objekt som läggs upp av konsumenter, och har rätt att i efterhand ta bort material som strider mot användarvillkoren.

3. Kontaktuppgifter och bilder

3.1 Personuppgifter skall vara korrekt angivna och sanningsenlig. Initialer istället för namn godtas ej.

3.2 Konsumenter som lägger upp bilder på objekt på Bosidan Åland ska ha rätt till att använda bilden. Upphovsrättsskyddat material tas omedelbart bort.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Bosidan Åland ansvarar inte för obehörig åtkomst till ditt konto eller för obehörig ändring av ditt konto. Bosidan Åland ansvarar heller inte för om ditt konto används eller har använts av någon obehörig.

4.2 Bosidan Åland kan inte garantera att all funktionalitet som erbjuds alltid fungerar. Tekniska fel kan uppstå, vilket i vissa fall kan resultera i att webbplatsen tillfälligt stängs för underhåll.

5. Personuppgifter

5.1 Bosidan Åland lagrar personuppgifter (förnamn, efternamn och epostadress) från de som lägger upp objekt på Bosidan Åland om användaren loggar in med Facebook.

5.2 Alla personuppgifter som Bosidan Åland lagrar behandlas med största sekretess och kommer varken säljas eller ges ut.

5.3 Bosidan följer GDPR i alla avseenden och utan reservationer.