preloaded1 preloaded2 preloaded3 preloaded4 preloaded5

Åländsk Hembygdsrätt

Uppdaterad: 2017-01-23

Åländsk hembygdsrätt behöver du för att få rösta och ställa upp i lagtingsval. Om du har hembygdsrätt får du både äga mark och ha en firma i landskapet. Det är ändå viktigt att minnas att du i många fall kan äga mark eller ha en firma utan hembygdsrätt. Du kan ha en sådan rätt direkt på grund av lagstiftningen eller så kan du få ett särskilt tillstånd från ålands landskapsregering (jordförvärvstillstånd och näringsrätt). Finska medborgare som har hembygdsrätt behöver inte fullgöra värnplikt i Finland, men detta gäller inte dem som efter fyllda 12 år flyttat till åland.

Förvärv av hembygdsrätt

Du kan få hembygdsrätt direkt på grund av självstyrelselagen via dina föräldrar eller beviljas hembygdsrätt av landskapsregeringen på ansökan.

Vilka krav gäller för alla?

För att få hembygdsrätt krävs alltid finskt medborgarskap och bosättning på åland.

övriga krav framgår nedan.

Vem får hembygdsrätt utan att ansöka?

Hembygdsrätt får den direkt som är under 18 år och har en förälder med hembygdsrätt.

Det betyder exempelvis att barn som föds med hemkommun på åland och har minst en förälder med hembygdsrätt förvärvar hembygdsrätt vid födseln. Någon ansökan görs inte utan landskapsregeringen uppdaterar kontinuerligt hembygdsrättsregistret med dessa uppgifter.

Vem får hembygdsrätt på ansökan?

Hembygdsrätt beviljas av landskapsregeringen på ansökan.

Förutom att du ska ha finskt medborgarskap och tillfredsställande kunskaper i svenska måste du vara bosatt på åland.

Kravet på hur lång tid du ska ha varit bosatt på åland varierar.

Huvudregeln är att du ska ha varit bosatt på åland i 5 år sedan senaste inflyttning, men det är möjligt att enligt kraven nedan få hembygdsrätt efter kortare tids bosättning.

Du ska få hembygdsrätt om du bott sedan minst 3 år på åland och minst ett av följande stämmer in på dig:

  • du har haft hembygdsrätt tidigare
  • du har tidigare bott på åland utan avbrott under minst 5 år
  • du har tidigare boendeperioder som sammanlagt varade minst 7 år
  • du har en förälder som har eller har haft hembygdsrätt

Du kan även få hembygdsrätt direkt efter återflyttning om du tidigare har bott på åland sammanlagt under minst 12 år. Om du haft hembygdsrätt tidigare räcker det med 10 års tidigare boende.

Dessutom finns möjlighet till en särskild prövning enligt vilken landskapsregeringen kan bevilja den som bor på åland sedan minst ett år hembygdsrätt om anknytningen till åland är betydande och långvarig.

Ansökan

Ansök om hembygdsrätt genom att fylla i ansökningsformuläret och lämna in den med eventuella bilagor till ålands landskapsregering. Handläggningstiden är en till två månader. Ansökningarna skickas alltid för utlåtande till ålands polismyndighet.

Avgiften för ansökan om åländsk hembygdsrätt är 100 euro och för ett hembygdsrättsintyg 15 euro.

Du kan ansöka om hembygdsrätt elektroniskt genom att fylla i ett digitalt formulär:

Digitalt formulär för ansökan om hembygdsrätt

Om du inte vill ansöka digitalt finns en blankett (pdf) för utskrift som bilaga. Blanketten kan du även få i landskapsregeringens reception eller hemskickad på begäran.

Förlust av hembygdsrätt

Du förlorar din hembygdsrätt om du

  • förlorar ditt finska medborgarskap eller
  • har varit stadigvarande utflyttad från åland under fem år

Du räknas inte som stadigvarande utflyttad medan du studerar (högst fem år). Landskapsregeringen beaktar automatiskt studierna om du lyfter åländskt studiestöd. Annars måste du själv meddela landskapsregeringen om studierna enligt anvisningarna i meddelandet om förestående förlust som du får efter att du bott fyra år utanför åland.

Du räknas inte som stadigvarande återflyttad till åland förrän du haft hemkommun på åland utan avbrott under sex månaders tid. Din frånvarotid avbryts därför inte med anledning av att du har hemkommun på åland under kortare perioder.

Information om förestående förlust

Om du har hembygdsrätt men har varit stadigvarande utflyttad i fyra år från åland (enligt landskapsregeringens uppgifter) skickar landskapsregeringen ett meddelande till dig om förestående förlust av hembygdsrätt. Meddelandet skickas senast sex månader före det datum du förlorar din hembygdsrätt.

I meddelandet ingår information om när du senast ska återflytta för att inte förlora hembygdsrätten och om hur du redovisar studier (ifall du inte fått åländskt studiestöd) så att din stadigvarande utflyttning kan räknas från rätt tidpunkt.

Meddelandet skickas till din folkbokförda adress. För att du säkert ska få meddelandet är det viktigt att du håller dina uppgifter i befolkningsdatasystemet uppdaterade. Flyttningsanmälningar inom Finland beaktas alltid, men om du flyttar till en ny adress i utlandet ska du själv meddela den nya adressen till magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på åland.

Ingen förlust på grund av utflyttning under 2016

Den 1 januari 2016 trädde ny hembygdsrättslagstiftning i kraft. Under det första året från ikraftträdandet förlorar ingen sin hembygdsrätt på grund av utflyttning. Det innebär att alla kommer att få ett meddelande om förestående förlust enligt den nya lagstiftningen i god tid före den förestående förlustdagen.

Denna information är en förenklad presentation. För gällande bestämmelser hänvisas till lagstiftningen:

  • Landskapslagen (2015:99) om åländsk hembygdsrätt
  • Landskapslagen (2015:100) om hembygdsrättsförfaranden

Källa: Ålands landskapsregering