preloaded1 preloaded2 preloaded3 preloaded4 preloaded5

Tomt på Bergkulla, Bertbyvik

Fakta

  • AdressBergkulla, Bertbyvik, Saltvik
  • Boyta100 m2
  • Ledig från1.1.2018
  • Dagar62
  • Visningar814

Hyra

300 €/mån

Om

Fyra byggklara tomter för uthyrning

1. Bergkulla består av två fastigheter, Bergkulla 1:63 och Sandkärr 1:29. För fastigheterna gäller gemensam detaljplan antagen av Saltviks kommun 17.10.2013.

2. På Sandkärr kan ni hyra en eller flera, max 4, tomter för egen byggnation. Hyrestiden kan vara 100 år med avtal som kan intecknas/ställas som säkerhet för lån. Fem av de nio tomterna på Sandkärr är bebyggda. Husen är uthyrda till fast boende.

3. På Bergkulla 1:63 är de sex tomterna uthyrda.

4. Hyran för tomterna är 30 % av hyresinkomsterna då husen är uthyrda. I dessa 30 % ingår ersättning till Stiftelsen för upplåtelse av vägar med ledningar och avloppsreningsverk. Underhåll redovisas via Gemenskapen.

5. I Servicebyggnaden finns bastu med gästrum, tvättstuga, vedbod och sopstation

6. Carporten innehåller ca 12 bilplatser under tak. Trafik med fosildrivma fordon är begränsad på Bergkullaområdet. Stiftelsen tillhandahåller en elbil för traporter.

7. På carportarnas tak har vi installerat ett Solkraftverket. Produktionen beräknad till 28 000 kWh/år som ger billigare elkostnaden för de boende på Bergkulla.

8. EgenEl, den del som inte täcks av den egna produktionen levereras av Ålands Elandelslag.

9. Storhuset har inredning och utrustning för 50 personer för konferenser och fester. Bibliotek i souterräng med ca 2000 böcker, roddmaskin och biljardbord.

10. Kostnaderna för el, vatten, avlopp och sophämtning debiteras gemenskapen och fördelas på alla nyttjade.

11. Fiske för husbehov i närliggande vatten är fritt och fiskekort betalas av gemenskapen.


Kontaktuppgifter:
Namn: Bergkullastiftelsen - Leif Nordqvist
Tel. +358 (0)18 49990
Email: info@bergkulla.ax, leif@bergkulla.ax

Kontaktuppgifter